คลิกประเมินความพึงพอใจในการรับชมคลิปสิทธิหน้าที่นายจ้างและลูกจ้างในงานภาคเกษตร 

 

 ช่องทางติดต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เพื่อขอรับคำปรึกษา ร้องเรียน / ร้องทุกข์ในเบื้องต้น (ทั่วประเทศ)

ได้ที่นี่....คลิก... หรือ QR CODE ด้านล่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

สสค.พิจิตร ขอความร่วมมือนายจ้างผ่อนผันการให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองแพทย์ประกอบการลาป่วย

Post on 06 สิงหาคม 2564
by phichit
ฮิต: 46