คลิกประเมินความพึงพอใจในการรับชมคลิปสิทธิหน้าที่นายจ้างและลูกจ้างในงานภาคเกษตร 

 

 ช่องทางติดต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เพื่อขอรับคำปรึกษา ร้องเรียน / ร้องทุกข์ในเบื้องต้น (ทั่วประเทศ)

ได้ที่นี่....คลิก... หรือ QR CODE ด้านล่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของสถานประกอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2565 (คร.11))

Post on 09 ธันวาคม 2564
by phichit
ฮิต: 33