คลิกประเมินความพึงพอใจในการรับชมคลิปสิทธิหน้าที่นายจ้างและลูกจ้างในงานภาคเกษตร 

 

 ช่องทางติดต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เพื่อขอรับคำปรึกษา ร้องเรียน / ร้องทุกข์ในเบื้องต้น (ทั่วประเทศ)

ได้ที่นี่....คลิก... หรือ QR CODE ด้านล่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

สสค. พิจิตรประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์ในการบูรณาการ แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

Post on 13 ธันวาคม 2564
by phichit
ฮิต: 34

สสค. พิจิตร ประชาสัมพันธ์แผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ตาม QR Code หรือ ตามลิงค์ "https://www.dop.go.th/th/implementaion/7/26/1396"