คลิกประเมินความพึงพอใจในการรับชมคลิปสิทธิหน้าที่นายจ้างและลูกจ้างในงานภาคเกษตร 

 

 ช่องทางติดต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เพื่อขอรับคำปรึกษา ร้องเรียน / ร้องทุกข์ในเบื้องต้น (ทั่วประเทศ)

ได้ที่นี่....คลิก... หรือ QR CODE ด้านล่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานงบทดลอง

Post on 30 พฤศจิกายน 542
by phichit
ฮิต: 1461

2560

2561

2562

2563

2564

Attachments:
Download this file (1.2563.pdf)1.2563.pdf[ ]715 kB
Download this file (10.2563.pdf)10.2563.pdf[ ]43 kB
Download this file (11.2563.pdf)11.2563.pdf[ ]43 kB
Download this file (12.2563.pdf)12.2563.pdf[ ]43 kB
Download this file (2.2563.pdf)2.2563.pdf[ ]785 kB
Download this file (3.2563.pdf)3.2563.pdf[ ]911 kB
Download this file (4.2563.pdf)4.2563.pdf[ ]1062 kB
Download this file (5.2563.pdf)5.2563.pdf[ ]1050 kB
Download this file (6.2563.pdf)6.2563.pdf[ ]1034 kB
Download this file (7.2563.pdf)7.2563.pdf[ ]982 kB
Download this file (8.2563.pdf)8.2563.pdf[ ]52 kB
Download this file (9.2563.pdf)9.2563.pdf[ ]53 kB
Download this file (งบทดลอง เดือน ก.ย.60.pdf)งบทดลอง เดือน ก.ย.60.pdf[ ]52 kB
Download this file (งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 62.pdf)งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 62.pdf[ ]54 kB
Download this file (งบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 62.pdf)งบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 62.pdf[ ]53 kB
Download this file (งบทดลอง เดือน ต.ค.59.pdf)งบทดลอง เดือน ต.ค.59.pdf[ ]1222 kB
Download this file (งบทดลอง เดือน ต.ค.60.pdf)งบทดลอง เดือน ต.ค.60.pdf[ ]53 kB
Download this file (งบทดลอง เดือน ตุลาคม 61.pdf)งบทดลอง เดือน ตุลาคม 61.pdf[ ]52 kB
Download this file (งบทดลอง เดือน ธ.ค.59.pdf)งบทดลอง เดือน ธ.ค.59.pdf[ ]1238 kB
Download this file (งบทดลอง เดือน ธ.ค.60.pdf)งบทดลอง เดือน ธ.ค.60.pdf[ ]53 kB
Download this file (งบทดลอง เดือน ธันวาคม 61.pdf)งบทดลอง เดือน ธันวาคม 61.pdf[ ]53 kB
Download this file (งบทดลอง เดือน พ.ค.60.pdf)งบทดลอง เดือน พ.ค.60.pdf[ ]52 kB
Download this file (งบทดลอง เดือน พ.ค.61.pdf)งบทดลอง เดือน พ.ค.61.pdf[ ]53 kB
Download this file (งบทดลอง เดือน พ.ย.59.pdf)งบทดลอง เดือน พ.ย.59.pdf[ ]1233 kB
Download this file (งบทดลอง เดือน พ.ย.60.pdf)งบทดลอง เดือน พ.ย.60.pdf[ ]53 kB
Download this file (งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 61.pdf)งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 61.pdf[ ]52 kB
Download this file (งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 62.pdf)งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 62.pdf[ ]53 kB
Download this file (งบทดลอง เดือน ม.ค.60.pdf)งบทดลอง เดือน ม.ค.60.pdf[ ]1239 kB
Download this file (งบทดลอง เดือน ม.ค.61.pdf)งบทดลอง เดือน ม.ค.61.pdf[ ]53 kB
Download this file (งบทดลอง เดือน มกราคม 62.pdf)งบทดลอง เดือน มกราคม 62.pdf[ ]53 kB
Download this file (งบทดลอง เดือน มิ.ย.60.pdf)งบทดลอง เดือน มิ.ย.60.pdf[ ]52 kB
Download this file (งบทดลอง เดือน มิถุนายน 62.pdf)งบทดลอง เดือน มิถุนายน 62.pdf[ ]53 kB
Download this file (งบทดลอง เดือน มี.ค.60.pdf)งบทดลอง เดือน มี.ค.60.pdf[ ]1184 kB
Download this file (งบทดลอง เดือน มี.ค.61.pdf)งบทดลอง เดือน มี.ค.61.pdf[ ]53 kB
Download this file (งบทดลอง เดือน มีนาคม 62.pdf)งบทดลอง เดือน มีนาคม 62.pdf[ ]53 kB
Download this file (งบทดลอง เดือน ส.ค.60.pdf)งบทดลอง เดือน ส.ค.60.pdf[ ]52 kB
Download this file (งบทดลอง เดือน เม.ย.60.pdf)งบทดลอง เดือน เม.ย.60.pdf[ ]896 kB
Download this file (งบทดลอง เดือน เม.ย.61.pdf)งบทดลอง เดือน เม.ย.61.pdf[ ]53 kB
Download this file (งบทดลอง เดือน เมษายน 62.pdf)งบทดลอง เดือน เมษายน 62.pdf[ ]75 kB
Download this file (งบทดลองเดือน ก.ย.61.pdf)งบทดลองเดือน ก.ย.61.pdf[ ]50 kB
Download this file (งวดที่ 1.2564.pdf)งวดที่ 1.2564.pdf[ ]867 kB
Download this file (งวดที่ 10.2564.pdf)งวดที่ 10.2564.pdf[ ]769 kB
Download this file (งวดที่ 11.2564.pdf)งวดที่ 11.2564.pdf[ ]786 kB
Download this file (งวดที่ 12.2564.pdf)งวดที่ 12.2564.pdf[ ]783 kB
Download this file (งวดที่ 2.2564.pdf)งวดที่ 2.2564.pdf[ ]49 kB
Download this file (งวดที่ 3.2564.pdf)งวดที่ 3.2564.pdf[ ]1121 kB
Download this file (งวดที่ 4.2564.pdf)งวดที่ 4.2564.pdf[ ]967 kB
Download this file (งวดที่ 5.2564.pdf)งวดที่ 5.2564.pdf[ ]52 kB
Download this file (งวดที่ 6.2564.pdf)งวดที่ 6.2564.pdf[ ]1170 kB
Download this file (งวดที่ 7.2564.pdf)งวดที่ 7.2564.pdf[ ]54 kB
Download this file (งวดที่ 8.2564.pdf)งวดที่ 8.2564.pdf[ ]769 kB
Download this file (งวดที่ 9.2564.pdf)งวดที่ 9.2564.pdf[ ]784 kB
Download this file (รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 2564.pdf)รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 2564.pdf[ ]153 kB
Download this file (รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง.pdf)รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง.pdf[ ]153 kB
Download this file (เงินฝากธนาคาร 2563.pdf)เงินฝากธนาคาร 2563.pdf[ ]34 kB
Download this file (เงินฝากธนาคาร.pdf)เงินฝากธนาคาร.pdf[ ]111 kB
Download this file (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 2563.pdf)เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 2563.pdf[ ]32 kB
Download this file (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง.pdf)เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง.pdf[ ]206 kB
Download this file (เงินสด 2563.pdf)เงินสด 2563.pdf[ ]32 kB
Download this file (เงินสด.pdf)เงินสด.pdf[ ]114 kB
Download this file (เดือน กันยายน 62.pdf)เดือน กันยายน 62.pdf[ ]51 kB
Download this file (เดือน สิงหาคม 62.pdf)เดือน สิงหาคม 62.pdf[ ]51 kB