สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร รายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ

Post on 09 ตุลาคม 2562
by phichit
ฮิต: 35

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นางสาวสุภาวดี ส่องเมืองสุข สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร

รายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ ต่อนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร