คลิกประเมินความพึงพอใจในการรับชมคลิปสิทธิหน้าที่นายจ้างและลูกจ้างในงานภาคเกษตร 

 

 ช่องทางติดต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เพื่อขอรับคำปรึกษา ร้องเรียน / ร้องทุกข์ในเบื้องต้น (ทั่วประเทศ)

ได้ที่นี่....คลิก... หรือ QR CODE ด้านล่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการใช้ตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)

Post on 19 มิถุนายน 2562
by phichit
ฮิต: 766