คลิกประเมินความพึงพอใจในการรับชมคลิปสิทธิหน้าที่นายจ้างและลูกจ้างในงานภาคเกษตร 

 

 ช่องทางติดต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เพื่อขอรับคำปรึกษา ร้องเรียน / ร้องทุกข์ในเบื้องต้น (ทั่วประเทศ)

ได้ที่นี่....คลิก... หรือ QR CODE ด้านล่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565

Post on 30 พฤศจิกายน 542
by phichit
ฮิต: 158
Attachments:
Download this file (คู่มือการปฎิบัติงานด้านสวัสดิการแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf)คู่มือการปฎิบัติงานด้านสวัสดิการแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf[ ]13010 kB
Download this file (คู่มือการปฏิบัติงานการเงินของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานการเงินของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง.pdf[ ]15393 kB
Download this file (คู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf[ ]2452 kB
Download this file (คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามกิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามกิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf[ ]1530 kB
Download this file (คู่มือการรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf)คู่มือการรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf[ ]967 kB
Download this file (คู่มือคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf)คู่มือคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf[ ]62679 kB
Download this file (คู่มือปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf)คู่มือปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf[ ]3802 kB
Download this file (คู่มือปฏิบัติงานด้านมาตรฐานแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf)คู่มือปฏิบัติงานด้านมาตรฐานแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf[ ]10542 kB